Bilverkstad i logo

Motorvärmare

Motorvärmaren är en uppfinning av den amerikanska elektroingenjören Andrew Freeman, som lanserade sin uppfinning redan år 1947. Konstruktionen har man dock ändrat under årens lopp. Exempelvis så har man flyttat den värmande delen från topplocket till antingen bilens kylare eller oljetråget.

Varför ska man använda en motorvärmare?

Behovet av en motorvärmare uppstår på kalla vinterdagar då man värmare upp motorn innan start för att hjälpa den lite på traven. Men varför behöver man det, motorn blir ju ändå varm när man startar den? Det finns tre bra anledningar till att man bör använda motorvärmare under vinterhalvåret:

  • Minska utsläppet av avgaser – En kall motor släpper ut betydligt mer avgaser än vad en motor som har värmts upp av en motorvärmare gör.
  • Minskad bränsleförbrukning – Bränsleförbrukningen minskar avsevärt om motorn är varm vid avfärd.
  • Minskat slitage – Motorn slits mer när den är kall jämfört med när den är uppvärmd.

Tre olika typer av motorvärmare

Det finns tre olika typer av motorvärmare som funkar på olika sätt men som fyller en liknande funktion.

  • Blockvärmare – Monterar man inne i motorblocket genom en anvisad lucka. På så sätt får man en motorvärmare som värmer inifrån själva motorn.
  • Slangvärmare – Monterar man inne i en kylarslang för att varma kylarvattnet som på så sätt värmer motorn.
  • Kontaktvärmare – Monterar man på utsidan av motorblocket alternativt mot oljetråget för att på så sätt varma motorn från utsidan.

Tillverkarna rekommenderar olika motorvärmare till sina bilar. Vilken motorvärmare som passar till just din bilmodell har bilverkstaden stenkoll på.

Installation av motorvärmare