Bilverkstad i logo

Bilservice

Vad ingår vid service av bil?

Vad som ingår vid en bilservice beror mycket på vilken typ av service det har blivit dags att utföra på din bil, några saker som är värda att nämna är dock:

Beskriv en bilservice

När en bilverkstad utför en service på din bil så kontrollerar och korrigerar de främst delar och komponenter som normalt blir utsatta för slitage. Exakt vad verkstaden utför beror på vilken modell det är på bilen, hur långt bilen har gått och hur gammal bilen är. Med hjälp av tillverkarens rekommendationer utför bilverkstaden servicen med ett protokoll.

Serviceverkstad

När ska min bil bli servad?

Tillverkaren anger i handboken hur ofta man bör få en service utförd, de allra flesta bilarna indikerar även på instrumentpanelen när det är dags för en bilservice. För att din bil ska fungera som avsett är det viktigt att bilservicen blir utförd när det är dags.

Om du är van vid att köra kortare sträckor med din bil kan det vara en god idé att få en bilservice utförd med tätare mellanrum än vad biltillverkaren rekommenderar. Den främsta anledningen till det är att motoroljans egenskaper försämras avsevärt vid kortare sträckors körning. Vid sådan körning rekommenderar vi att du byter oljan minst en gång om året.

Hur mycket kostar en bilservice?

Verkstaden följer vanligtvis tillverkarens rekommendation över vad de ska genomföra vid varje bilservice. Vad som ska genomföras varierar, därför varierar även priset på servicen. Således kan en större service bli en betydligt mer kostsam historia jämfört med en mindre.

Exempelvis så kostar en service där ett kamremsbyte ingår betydligt mer än en där kamremsbyte inte ingår.