Bilverkstad i logo

AC-service

Vad ingår i en AC-service?

I AC-service ingår normalt följande:

  • Funktionstest inför service för att kunna säkerställa behov.
  • Tömning av klimatanläggningen.
  • Undersökning av anslutningar, samlingspunkter, slangar, rör och ledningar för att upptäcka eventuella skador.
  • Täthetskontroll genom att sätta systemet under tryck.
  • Påfyllning av befintligt kylmedel, spårmedel och olja.
  • Påfyllning av nytt köldmedium vid behov.
  • Funktionstest.

Vad är en AC-service?

Ordet luftkonditionering kommer ifrån engelskans AC, som står för Air Condition. Med AC:n ”konditionerar” man luften i bilen för att ställa värme, kyla och ventileringen.

En AC-service innebär en rengöring som säkerställer dess funktion.

Verkstaden börjar med att tömma systemet på kylmedel för att sedan rengöra det. Efter det går man igenom systemet för att kontrollera så att inget läckage finns, sedan avfuktar man det. När detta är gjort fyller man på AC:n med det befintliga kylmedlet, spårmedlet och oljan för att slutligen utföra ett funktionstest.

Service av air condition
Luftkonditionering i bil

När bör man serva sin AC?

I en vanlig bilservice ingår inte service av AC:n. Var i stället vaksam på om din AC börjar ge en sämre effekt än förut, så som sämre kyla eller värme. Om luftens kvalitet känns försämrad så kan även det vara ett tecken på att din AC är i behov av service.

De flesta verkstäderna rekommenderar att man genomför en AC-service en gång vartannat år för att garantera bästa möjliga luft i bilen.

Oavsett när man genomför service av sin AC så bör det vara med jämna mellanrum, exempelvis när det är dags för däckbyte eller vid din årliga bilservice.

Hur mycket kostar en AC-service?

Priset som en bilverkstad tar för att utföra en AC-service varierar främst beroende på vilken verkstad det är som utför servicen. Tvärtemot vad man kanske tror så har inte vilken bil man har så stor inverkan på priset. Priset brukar vara fast och jobbet brukar ta ungefär en timme att utföra.

Om verkstaden upptäcker fel på din AC när de har påbörjat din service så ingår inte reparationen i priset. Då får man be om en ny offert från bilverkstaden.

Observera att om din bil är i behov av extra köldmedel så kan det medföra en extra avgift.

Extra information

Din AC kan börja läcka om du använder den för sällan. Man bör använda sin AC minst en gång i månaden.

I takt med att gas läcker ut ur din AC, (i genomsnitt 5-10% per år) så behöver kompressorn jobba hårdare. Vilket i sin tur innebär att bränsleförbrukningen ökar.

Det bildas normalt kondens i ett AC-system vid användning, när kondensen torkar så kan mögelsporer uppstå. Dessa sporer kan sedan hamna ute i bilkupén.