Bilverkstad i logo

Frågor och Svar

Vi får dagligen in frågor om tjänsten och andra funderingar kring kommande bilservice och däckbyten. Vilka garantier som gäller för verkstadsarbeten och om vi erbjuder drop-in? Allt besvaras på denna sida.

Tveka inte på att höra av dig om du har några andra frågor, vi utökar sidan kontinuerligt. 

Vad betyder det att en verkstad är ackrediterad?

Med att en bilverkstad är ackrediterad menar man att den är godkänd av SWEDAC, det är en statlig myndighet som utfärdar kvalitetssäkringar. Några punkter som SWEDAC kontrollerar är så att verkstaden arbetar efter ett dokumenterat kvalitetssystem, att verkstaden har lämpliga lokaler för sin verksamhet och att verkstaden använder godkänd utrustning vid reparationer och bilservice. Bilverkstaden ansöker om att bli ackrediterad hos SWEDAC, dessa gör sedan en bedömning genom att granska verkstadens metodik, rutiner och kompetensen hos verkstadens personal. Allt för att säkerställa att verkstaden utför ett kompetent jobb i praktiken.

Vad betyder det att en verkstad är auktoriserad?

En auktoriserad bilverkstad får sin auktorisering genom respektive biltillverkare. För att få kalla sig för auktoriserad måste bilverkstaden använda sig av originaldelar ifrån tillverkaren och använda sig av biltillverkarens egna diagnosverktyg och specialverktyg. Biltillverkaren har även hård kontroll genom en generalagent gällande kvalitetskrav på utfört arbete, att kunden ska vara nöjd genom hög kundnöjdhet, bilverkstaden ska ha ändamålsenliga lokaler, godkända verktyg, följa miljöföreskrifter och ha godkänd utbildning inom personalen.

Vad händer om priset skulle bli högre än offerten?

Skulle det visa sig att det finns fler fel än vad som finns specificerat på offerten kommer bilverkstaden återkomma till dig för att meddela detta ihop med ett pris. Skulle du inte vilja åtgärda det som bilverkstaden anser vara nödvändigt så är du självklart välkommen att avstå och enbart få det utfört som står specificerat på offerten. Det är dock något som vi avråder ifrån.

Hur vet jag att verkstaden som jag lämnar in bilen hos utför ett bra arbete?

Efter att en kund har haft sin bil inlämnad hos en verkstad via tjänsten ombedes den alltid att ge ett omdöme över verkstaden och sin upplevelse gällande service/reparation.

Utöver att man kan kolla på andras omdömen så ställer AutoButler även krav på alla verkstäder som samarbetar med dem att de utför arbetet efter Motorbranschens Riksförbunds (MRF) riktlinjer och att de följer MRF:s reparationsvillkor.

Jag fick en tvåa hos Bilprovningen, kan jag få hjälp med detta?

Tjänsten som vi presenterar erbjuder service både inför och efter en bilbesiktning. Om du har fått en tvåa när du besiktigade din bil så väljer du: ”Besiktning – Reparera fel efter besiktning”, du får då tre offerter ifrån ackrediterade verkstäder i din närhet som då kan ”släcka” din två. Det betyder att verkstaden rapporterar in åtgärden till Transportstyrelsen så att du då slipper göra en efterkontroll hos Bilprovningen.

Hur mycket kostar en bilservice?

Pris på en bilservice varierar beroende på vad man behöver få utfört. Genom att välja biltillverkare på följande sida hittar du prisexempel på vad en service på ditt problem kan kosta: VÄLJ BILTILLVERKARE

Vad behöver jag ta med mig när jag ska lämna in bilen till en verkstad?

Vad du behöver ta med dig varierar givetvis efter vad för någon service/reparation som behöver utföras på bilen. Men bilens servicebok och låshylsan är alltid bra att ha med. Ta även med protokollet ifrån Bilprovningen om det är en besiktningsanmärkning som ska åtgärdas.

Hur lång tid tar en reparation/service att utföra?

Hur lång tid en reparation eller service tar att utföra beror på hur omfattande och tidskrävande felet är som behöver åtgärdas. Då verkstäderna självklart är mån om att utföra ett bra jobb för att kunna få ditt förtroende igen i framtiden och för att förhoppningsvis få ett gott omdöme ifrån dig så åtgärdar de överlag mindre fel under dagen om bilen lämnas in innan kl. 9.00.

Hur vet jag vad verkstaden har gjort med bilen?

Inget arbete utförs utan ditt medgivande, skulle något utöver det som specificerats på offerten behöva göras återkopplar verkstaden alltid till dig innan detta utförs. Med andra ord, när du kommer till verkstaden för att hämta din bil ska du alltid veta vad verkstaden har utfört för service eller reparation.

Kan jag lämna in min bil på drop-in via denna tjänst?

Då fokus ligger på att erbjuda den bästa reparationen/servicen av din bil i kombination med det bästa priset så kan drop-in inte erbjudas. De tre offerterna som du får säkerställer det bäst utförda arbetet till det bästa priset.

Kan jag få en lånebil under tiden min bil är på reparation/service?

Om lånebil finns att tillgå skiljer sig från en bilverkstad till en annan. Vissa erbjuder gratis lånebil medan andra tar ut en liten avgift. Vad just den bilverkstad som du väljer för din reparation/service erbjuder ser du under deras profilsida som finns länkat till i offerten.

Vilken garanti erbjuds på utförd service/reparation?

All reparation och service som utförs via tjänsten har 3 års garanti. Garantin är utan kilometerbegränsning, både på det utförda arbetet och på reservdelar som använts.
Läs mer om garantin.

En varningslampa har börjat lysa på instrumentpanelen, vad betyder det?

En modern bil är utrustad med ca. 20 stycken datorer, dessa datorer kontrollerar och styr det mesta som händer i bilen. Om någon av dessa datorer upptäcker något fel indikeras det med en varningslampa på instrumentpanelen.

Börja med att kontrollera vad som står i bilens instruktionsbok. Ofta går inte felet bort av sig självt utan en service behöver göras.

Hur går man tillväga om man har fått en allvarligare plåtskada?

Det första du ska göra när en allvarligare plåtskada har inträffat är att göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och då få ett skadenummer ifrån dessa.

Med hjälp av en skadereglerare besiktigas sedan bilen hos en verkstad för att kunna återkomma med en skadevärdering, (ett kostnadsförslag) som sedan skickas till försäkringsbolaget.

När försäkringsbolaget har återkommit med ett positivt svar på skadevärderingen påbörjas reparationen.

I detta fall är det kanske inte så viktigt för dig som slutkund vad ”slutnotan” hamnar på, då vi även presenterar omdömen och helhetsintryck ifrån verkstäder i din närhet kan tjänsten även vara aktuell för dig.

Vad ingår i en AC-service?

Det som vanligtvis ingår i en service av AC är: tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av elektronisk läcksökare eller UV-lampa, påfyllning av köldmedium och olja.
Kontroll av drivremmarnas skick, kompressorns funktion, kondensorfläkten och kontroll av hög- och lågtryckssidans värden.

Hur ofta bör man göra en AC-service?

Vi rekommenderar att man gör en AC-service cirka en gång om året, detta för att upptäcka eventuella fel i tid och få dessa åtgärdade innan felet blir större och mer kostsamt.

Hittar du inget svar på din fråga? Ställ den här så återkommer vi så fort som möjligt.