Allt fler väljer bilen i Corona-tider

Flera regeringar och företag har valt att uppmana sina medborgare och anställda att ta bilen när de ska röra sig i samhället och till jobbet. I stället för att använda kollektivtrafiken. Detta för att i största mån minska smittspridningen nu när allt fler länder väljer att öppna upp så smått.

Man befarar att det som klimatet har fått till gagn under Corona-pandemin kommer försvinna snabbt allt eftersom ännu fler än innan utbrottet kommer använda bilen som transportmedel.

Städer som man kan nämna där det har skett en kraftig ökning är Peking, Frankfurt och Berlin.

Oljeindustrin tror att de lägre bensin- och dieselpriserna kommer stå sig över sommaren. Vilket tyder på att de tror att den minskade bilismen kommer hålla i sig. Det kommer dock innebära att fler väljer bilen som transportmedel under semestern.

Källa: https://teknikensvarld.se/efter-corona-fler-tar-bilen-till-jobbet/